Fabrikalar, İçmesuyu ve Atıksu Arıtma Tesisleri, Kanalizasyon Yapıları, İsale Hatları ve Pompa İstasyonları, Su Depoları ve Sulama Tesisleri