Ermir İnşaat Şirketi olarak değişmez önceliğimiz, iş sağlığı ve güvenliği;

Meydana gelebilecek kayıpları en aza indirgemek, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmak, kuruluşumuzun en önemli hedefleri arasında yer alıyor.

Ermir İnşaat, yürüttüğü tüm faaliyetlerinde bütün çalışanlar için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının yaratılmasını ve bunun sürdürülmesini taahhüt etmektedir.

Ermir İnşaat’ın önceliği insan sağlığı ve güvenliğidir. Bu öncelik tüm projelerde sıfır kaza ve sıfır mesleki hastalık durumunun hedeflenmesi olarak yansımaktadır. Bu hedef risklerin en aza indirilmesinin sürekli takibi, çalışanlar ve işverenin iş sağlığı ve güvenliği prosedürlerinin bilincinde olmaları ve bu prosedürlere uygunluğun sağlanması gibi araçlarla takip edilmelidir.

Ermir İnşaat, yürürlükteki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve diğer şartlara, teknik standartlara, şartnamelere, uygulama normlarına ve müşteri şartlarına göre uygunluğu sağlamayı taahhüt etmektedir.

Ermir İnşaat, bu politikanın gerçekleşmesi, etkin kullanılması, gözden geçirilmesi ve gerektiği sıklık ve şekilde revize edilmesini sağlayacak ve bunun için gerekli tüm kaynakları temin edecektir.