Ermir İnşaat Şirketi, çevre politikasında çalışanlarının ve diğer tüm sosyal paydaşlarının yaşam kalitesini koruyan ve arttıran bir yaklaşımı benimsiyor, faaliyetlerinde çevreye verilebilecek zararları en aza indirgemek için, çalışmalarını bu ilkeler doğrultusunda şekillendiriyor.

Ermir İnşaat, yürüttüğü kurumsal faaliyetler nedeniyle beraber çalıştığı alt yüklenici firmaları da dahil olmak ortaya çıkabilecek çevresel zararların minimuma indirmeyi, oluşabilecek zararları telafi etmek için azami gayret göstereceğini taahhüt eder.

Ermir İnşaat, yürürlükteki çevre mevzuatına ve diğer şartlara, teknik standartlara, şartnamelere, uygulama normlarına ve müşteri şartlarına göre uygunluğu sağlamayı taahhüt etmektedir.

Ermir İnşaat, yasal değişiklikleri ve iş sürecindeki değişiklikleri de dikkate alarak çevre performansını ve yönetim sistemlerini sürekli iyileştirmeyi taahhüt etmektedir.

Ermir İnşaat, bu politikanın gerçekleşmesi, etkin kullanılması, gözden geçirilmesi ve gerektiği sıklık ve şekilde revize edilmesini sağlayacak ve bunun için gerekli tüm kaynakları temin edecektir.

Ermir İnşaat, çalışanların çevre bilincini geliştirmek amacıyla sürekli eğitim verilmesi ve bilinçlendirme çalışmalarının yürütülmesini taahhüt etmektedir.